Helhedsplan

Bestyrelsen arbejder sammen med AAB for at få gennemført en renovering af Fuglsangpark, som bl.a. vil betyde at vi får nye tage, bedre isolering og ventilation af vores boligere.
Planen er at vi inden sommeren 2020 skal have den endelige helhedsplan til afstemning på et beboermøde. Hvis beboermødet vedtager helhedsplanen vil selve renoveringen gå i gang ca. to år efter vedtagelsen af planen.

Kommissorium for byggeudvalg

Tidsplan for helhedsplan

Referater byggemøder

Referat byggemøde 04.02.20

Referat byggemøde 07.01.20