Husorden

For at Fuglsangpark er et rart sted for os alle at bo, er der nogle regler som vi alle skal overholde. I husordenen kan du læse mere om reglerne for ind- og udvendig vedligeholdelse, parking, husdyr, støj, mv.

Nedenfor er fremhævet nogle af de elementer af husordenen, som er vigtig for, at vi alle trives i Fuglsangpark.

Affald

Genbrug: Det er muligt at aflevere flasker og glas, papir og aviser, samt sammenfoldet pap på pakeringspladserne ved nr. 16 og 122. Ved nr. 16 kan man også aflevere batterier.

Containerne til affald er kun til husholdningsaffald. OBS: lad venligst være med at smide andre ting i containeren. Problemet er, at vi kommer til at betale ekstra for renovering – samtidig siger vi velkommen til rotter og mus, når låget til containerne ikke kan lukkes.

Haveaffald kan afleveres i affaldsområdet ved siden af ejendomskontoret. Større ting og sager skal afleveres på kommunens genbrugsstation på Gammelgaardsvej 79. Du kan finde åbningstider her.

Støj

Alle i Fuglsangpark skal kunne lide at bo her og føle sig trygge. Det påhviler derfor alle beboere i og udenfor boligen, at vise hensyn. Du kan læse mere om, hvornår du må bore og hvornår musikken skal slukkes i husordenen.

Biler og andre køretøjer

Parkering af din bil må kun ske på bebyggelsens dertil indrettede pladser. Der må altså IKKE parkeres i stræderne. Dog er af- og pålæsning tilladt.

Kassevogne, trailere og firmabiler (gule plader) skal parkeres på stamvejen.

Beplantning og pasning af hække og græs

Hvis du har en bolig med have, er det vigtigt at du forholder dig til dine forpligtelser i punkt 4 og 4.1 i husordenen vedrørende pasning af udearealer, mv. Kontakt eventuelt bestyrelsen eller ejendomsfunktionærerne, hvis du er i tvivl om noget.

Rotter og mus

Vi oplever fra tid til anden, at der kommer rotter og mus ind i vores boliger. Hvis du har problemer med rotter og mus, så kontakt ejendomskontoret.

Husk at rotter og mus godt kan lide vores køkkenaffald. Lad os derfor sammen sørge for, at vi ikke fylder mere i affaldscontainerne, end at lågene kan lukkes.