Nyheder

Inspiration til mere natur fra AAB

AAB har udsendt denne folder om inspiration til mere fugle, dyre, insekt og vildt planteliv på alle de arealer som hører til de AABs boligforeninger.

Mere biodiversitet.

Uslået eng ved brillesøens østlige ende. Her kan komme med lidt hjælp komme endnu flere blomster og insekter.

Fuglsangpark har allerede flere rødlistede og fredede arter på området:

Spurvehøg, Grøn Frø, Lille Vandsalamander, Skovhullæbe (orkidé der vokser ved søen), flere arter af Flagermus, Mursejler – og sikkert endnu flere.

Fuglsangpark kan sagtens rumme endnu mere dyreliv, sommerfugle og vilde arter på vores grønne områder.

Bestyrelsen bakker op om initiativerne og vil opfordre til at beboere i Fuglsangpark også får gode idéer til hvordan vi kan gøre det her. Både i egne haver, men også steder i husordenen og konkret på fællesarealerne.

Hent folderen her

Se et lille udvalg af fotos fra vores arealer.

Storskrald og andet affald

Siden april 2021 har Fuglsangpark ikke haft en storskraldsordning.

Mindre ting kan der fortsat findes plads til i de rigtige beholder ved nummer 16.

Det er også fortsat muligt at aflevere skrald i diverse skraldestationer rundt langs beboelserne.

Grønt affald kan fortsat afleveres ved nummer 16, men der arbejdes på løsninger til at genbruge/cirkulere mere af vores grønne affald.

Store ting

Større møbler osv skal fragtes til genbrugsstationerne i kommunen

http://www.furesoe.dk/borger/affald-og-genbrug/genbrugsstation/

Ingen bil?

Hvis man ikke selv har bil kan man evt. høre sine naboer om hjælp eller booke en af delebilerne – særligt er den store kassevogn ved nummer 16 god til større ting.

Ny affaldssortering

I løbet af 2021/2022 vil der komme moderne udvidet affaldssortering for alle husstande i Fuglsangpark.

Fællesspisning

27. maj er der gratis fællesspisning uden tilmelding kl 17.00-18.30.

24. Juni er der fællesspisning igen! kl 17.00-18.30

Frivillige beboere (Søren og Jonas) står for madlavning – Spaghetti med kødsovs.

Ina, Marie-Louise og Lene (med familier) står for opvask og oprydning.

Man må gerne medbringe egen mad og spise med, hvis man hellere vil spise noget andet.

Det foregår i Fælleshuset (nummer 16) og man spiser i udgangspunktet på borde og bænkesæt ved bocciabanen. Enkelte kan spise indenfor ved behov derfor (sig gerne til).

Spred det gerne til din nabo.

Der er ingen direkte betaling og man behøver ikke tilmelde sig. Planen er foreløbig at vi gør det 1 gang om måneden, afhængig af tilslutning, frivillige beboere mm.

Første gang er:

Torsdag d. 27 maj kl 17.00-18.30 i nummer 16.

Vi håber vi ses,

/Bestyrelsen

PS. Man er selvfølgelig velkommen til at henvende sig som frivillig hvis man gerne vil give et nap med fremover. Tak.

Havehegn mm.

Haveudvalget i Fuglsangpark er gået i gang med at afmærke nyttehaverne, som afdelingsmødet godkendte penge til den 17. september 2020. Det foregår ved der opsættes et hegn i træ. Der hvor der allerede er et naturhegn i form af buske eller hæk, opsættes der træpæle til markering af haven. Har du en nyttehave vil haveudvalget kontakte dig inden de går i gang, og du inviteres til at deltage i opsætningen af hegnet.

Haveudvalget fortsætter opsætningen af hegn den 17. april.

Bestyrelsen har indkøbt en kultivator til at anvende i nyttehaver der har ligget brak. Du kan låne kultivatoren til din egen have eller nyttehave ved at henvende dig til ejendomsservice.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 21. september, hvor det næste afdelingsmøde finder sted. For dig som ikke tidligere har deltaget i et afdelingsmøde, så er det på dette møde vi vedtager afdelingens økonomi, har valg til bestyrelsen, og hvor du som beboer kan stille forslag til forbedringer i afdelingen.

Inden mødet vil du modtage en blanket som skal anvendes hvis du vil stille et forslag til mødet. Afdelingsmødet finder ofte sted i maj måned, men er i år udsat til efter sommerferien pga. Corona.

Fra midt april overgår vi fra parlamentarisk styreform til administrativ light afdeling, som vedtaget på afdelingsmødet den 17. september 2020. Det har været en lang proces, men nu er vi endelig ved at være i mål. De største forandringer vil være, at bestyrelsen overtager den daglige ledelse af ejendomsservice og at vi overtager et større ansvar for afdelingens økonomi. I forhold til sidstnævnte er Preben Bjørn konstitueret som kasserer, indtil vi har mulighed for at afholde valg til posten.

I det lille vaskeri i nummer 122 har vi ændret åbningstiderne så de matcher bore-tiderne (larmetiderne) i husordenen.Hverdage 8-20 Lør,søn og helligdage 10-18- der kan hentes tøj i op til 1 time efter lukketid.

Mange venlige forårshilsner

Bestyrelsen

Helhedsplan godkendt

På et ekstraordinært afdelingsmøde 25.11.2020 (se referat). Blev det besluttet at gennemføre en helhedsplan der påbegyndes mht byggeriet i 2022 og varer i 2 år. Der anslås at være en huslejestigning på 8.2% på baggrund af denne helhedsplan.

Læs referat fra mødet

Der vil løbende komme mere information omkring helhedsplanen.

Byggeriet handler blandt andet om:

Ventilation (for at afhjælpe skimmel og radon)

Tag

Isolering

Udvendigt træarbejde

Trapper og altaner

Der kan dog komme mere arbejde til undervejs.

Kreativt værksted

Kreativt værksted

Nu er bestyrelseslokalet nr. 122 helt istandsat og blevet rigtig flot, så nu kan vi mødes der. Vi vil fremover mødes der hver onsdag eftermiddag, alle er meget velkomne. Du kan møde op fra kl. 15 og jeg vil være der til kl. 17.30, håber at se dig.

Jeg har min væv stående derovre. Der er gode arbejdsborde, så der kan stå symaskiner. Eller kom med det håndarbejde du har gang i, broderi – strikning – hækling – papirklip eller hvilken passion du har indenfor håndarbejde.

Ideen er, at vi kan hjælpe og inspirere hinanden.

NB! Hvis jeg er nødt til at aflyse, sætter jeg en besked i døren.

Med venlig hilsen Annette Bjerre Larsen, nr. 142

Mød bestyrelsen

Pga. Corona henstiller bestyrelsen til, at beboere benytter muligheden for at skrive til bestyrelsen i videst muligt omfang på AAB-afdeling 88@aab.dk eller ved at lægge et brev i postkassen i nr. 122.

Har du brug for at møde bestyrelsen personligt er det dog stadig muligt. Til orientering er bestyrelsesmødet i september flyttet til 31. august. Du vil derfor kunne møde bestyrelsen mandag den 31. august kl. 18.30. Pga. Corona møder bestyrelsen beboere uden for bestyrelseslokalet i nr. 122.

Fra oktober vil du igen kunne møde bestyrelsen den første tirsdag i måneden kl. 18.30.

Corona April 2020

Kære beboer i Fuglsangpark

I denne særlige situation vil bestyrelsen gerne opfordre til, at vi står sammen og hjælper dem af vores naboer, der særligt skal passe på sig selv. Så giv gerne en nabo hånd med indkøb eller andet, hvis du har mulighed for det – samtidig med at du selvfølgelig tager dine egne forholdsregler jfr. myndighedernes udmeldinger om beskyttelse mod smitte.

Har du selv brug for hjælp, og ikke kan få hjælp af familie, venner eller en nabo, så kan du kontakte Røde Kors, der tilbyder hjælp, hvis du

✔ er syg af Coronavirus og er derfor i hjemmekarantæne

✔ er mistænkt for at være smittet og er derfor i hjemmekarantæne

✔ er særlig udsat fx pga. sygdom og derfor har valgt at gå i selvisolation

Du kan kontakte Røde Kors på www.rodekors.dk eller på 3529 9660

Bemærk at

ejendomskontoret er lukket. Du kan læse mere om hvad du skal gøre, hvis du har problemer med din bolig i skrivelse fra AAB.

planlagte opmålinger af boliger er udsat i 14 dage.

Med de bedste hilsner om fortsat godt helbred

Morten, Annet, Preben, Charlotte og Helen

Afdelingsbestyrelsen